CHG0032492 – Retire SQL server JHMDMAWSQL

CHG0032492 Retire SQL server JHMDMAWSQL