CHG0031766 – Migrate EPSi server JHEISSQL02 to a new VM cluster.

CHG0031766 Migrate EPSi server JHEISSQL02 to a new VM cluster.