CHG0031236 – Update OTO Softdent server JH426 to IE11

CHG0031236 2015-12-21 07:00:00 – 2015-12-21 09:00:00Update OTO Softdent server JH426 to IE11