CHG0031062 – JIRA-JCARD-1014 Move JHJCARDPORA01 to new VM Host

CHG0031062 JIRA-JCARD-1014 Move JHJCARDPORA01 to new VM Host