CHG0030997 – Retire JHONBPFS2, reclaim storage

CHG0030997 Retire JHONBPFS2, reclaim storage