CHG0030338 – Delete Stale Macs From Casper

CHG0030338 Delete Stale Macs From Casper